Home
 
PDF Drukuj

Seminarium AutBudNet

W dniu 9.6.2011 r. odbyło się seminarium, na którym prezentowane były m.in. wyniki projektu AutBudNet oraz możliwości certyfikacji zawodowej oraz certyfikacji produktów, jakie powstały w wyniku projektu.

O AutBudNet

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaplanowanego na lata 2007-2013,
Osi Priorytetowej 2. (Infrastruktura sfery B+R),
Działania 2.2 (Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych)

realizowany jest projekt pt:

"Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków"

Nr projektu: POIG.02.02.00-00-018/08

Akronim projektu: AutBudNet.

Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem Działania 2.2 w ramach POIG jest "rozwój obiektów infrastruktury badawczej służących budowaniu współpracy naukowej między różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi, a także lepsze wykorzystanie środków finansowych i infrastruktury technicznej dzięki synergii działań.".

Uczestnicy projektu

Projekt realizowany jest poprzez kilka jednostek, tworzących Ogólnopolskie Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Energooszczędnych Technologii Budynkowych Instalacji Elektrycznych. Głównymi partnerami Konsorcjum a zarazem projektu są: Akademia Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Politechnika Gdańska oraz Politechnika Poznańskia. [więcej - link do artykułu Uczestnicy]

Czas realizacji projektu

Planowany okres realizacji projektu: 2.03.2009 - 30.06.2011

Planowane wydatki

Całkowite wydatki na realizację projektu to 7 312 408,00 PLN podzielone na uczestników projektu następująco:
Akademia Górniczo-Hutnicza: 4 150 060,00 PLN,
Politechnika Poznańska: 2 655 308,00 PLN,
Politechnika Gdańska: 507 040,00 PLN.

Przewidywany okres użytkowania inwestycji

Co najmniej 5 lat po zakończeniu projektu. 
Nie przewiduje się żadnych zmian organizacyjnych i prawnych Wnioskodawcy oraz pozostałych podmiotów biorących udział w projekcie. W związku z tym nie planowane są również zmiany otyczące własności projektu, osób zarządzających projektem, jak również zmiany własności obiektów i środków trwałych przebudowywanych lub zakupywanych w ramach projektu. W trakcie realizacji projektu nie planuje się wprowadzania żadnych zmian jego celów.

 
Joomla Templates by Joomlashack