Home AutBudNet Konsorcjum
 
Konsorcjum PDF Drukuj
Indeks artykułów
Konsorcjum
Sposób realizacji celów
Wszystkie strony

Cel nadrzędny

Celem nadrzędnym jaki stawiają sobie Strony Konsorcjum jest upowszechnianie i wdrażanie energooszczędnych technologii budynkowych instalacji elektrycznych. Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii automatyki budynków wymaga upowszechniania nowych rozwiązań w środowiskach projektantów, wykonawców i użytkowników oraz badania i oceny skutków stosowania tych technologii. Konieczne jest także upowszechnienie metodyki projektowania i użytkowania zintegrowanych systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków. Dyrektywa energetyczna Unii Europejskiej narzuca z kolei konkretne wymagania na stosowane w budownictwie urządzenia, podzespoły i systemy. Wynika z tego konieczność badania i certyfikacji szerokiej gamy produktów z zakresu instalacji elektrycznych oraz systemów automatyki.
Współpracują z nami również firmy MERTEN Sp. z o.o. z Warszawy (obecnie Schneider Electric) oraz ZDANIA Sp. z o.o. z Krakowa.

Cele szczegółowe

Ze względu na specyfikę, charakter prowadzonej działalności oraz status partnerów, cel nadrzędny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:

  • wspólne prowadzenie wieloletnich prac badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych ukierunkowanych na opracowanie nowych technologii i usług,
  • transfer zaawansowanych technologii i najlepszych dostępnych technik z tego zakresu do praktyki gospodarczej,
  • wspomaganie przedsiębiorstw w zdobywaniu nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla ich działalności i poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku,
  • zwiększenie wykorzystania infrastruktury naukowo-badawczej stron
  • prowadzenie zintegrowanej działalności edukacyjnej, szkoleniowej i eksperckiej


 
Joomla Templates by Joomlashack