Home AutBudNet POIG
 
Spójność z celami POIG PDF Drukuj

Projekt jest zgodny z celem osi priorytetowej 2 Infrastruktura sfery B+R – „wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji i modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce”. Projekt spełnia wszystkie przesłanki zgodności:

  • zwiększa konkurencyjność polskiej nauki, podniesienie efektywności energetycznej budynków leży w obszarze zainteresowań szerokiego kręgu odbiorców: inwestorów, zarządców nieruchomości, użytkowników, firm budowlanych, branży instalatorskiej, biur architektoniczno – projektowych, sektora usług powiązanych bezpośrednio bądź pośrednio;
  • wyniki badań przekładają się na rozwiązanie praktycznego problemu, jakim jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, tym samym obniżenie kosztów utrzymania budynków, pośrednio  zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powstałych przy produkcji energii;
  • Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Gdańska oraz Politechnika Poznańska zaliczane są do renomowanych uczelni, cieszących się uznaniem w środowisku naukowym oraz wśród pracodawców w kraju i zagranicą, jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje projektu (późniejsi główni użytkownicy infrastruktury) posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i zasoby kadrowe  aby zrealizować projekt;
  • istniejąca aparatura badawcza oraz pomieszczenia w których jest użytkowana nie jest przystosowana do obowiązujących standardów światowych, nie pozwala na uzyskanie stosownych certyfikatów i prowadzenie badań.

 

 
Joomla Templates by Joomlashack