Home AutBudNet Streszczenie
 
Streszczenie projektu PDF Drukuj

W projekcie planuje się utworzenie sześciu następujących laboratoriów badawczych, które prowadzić będą zadania naukowo-badawcze związane z analizą możliwości funkcjonalnych różnych systemów automatyki budynkowej oraz ich wykorzystania do poprawy efektywności energetycznej budynków:

 • Laboratorium badania zgodności urządzeń i systemów ze standardem LonMark;
 • Laboratorium badania urządzeń wykonawczych automatyki budynków;
 • Laboratorium badania wpływu urządzeń i systemów zgodnych ze standardem LonMark na efektywność energetyczną budynków;
 • Laboratorium Systemu KNX
 • Laboratorium Oceny Efektywności Energetycznej Inwestycji;
 • Laboratorium Zarządzania i Integracji Systemów Automatyki Budynków.

W laboratoriach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prowadzone będą prace związane z badaniem wpływu urządzeń automatyki budynkowej standardu LonWorks na efektywność energetyczną budynków, funkcjonalności samych urządzeń automatyki oraz ich zgodności ze standardem LonWorks i LonMark. Planuje się uzyskanie certyfikatów w tym zakresie, a szczególności: akredytacji stowarzyszenia LonMark International w zakresie certyfikacji produktów i urządzeń pracujących w technologii LonWorks (Standard PN–EN 14908) oraz akredytacji organizacji EUBAC w zakresie badania efektywności energetycznej. W laboratoriach możliwa będzie realizacja planowanych dwóch projektów badawczych:

 • opracowanie metodyki badań efektywności energetycznej wybranych urządzeń do sterowania komfortem w obiektach użyteczności publicznej zgodnie z normą EN 15500 (kryteria jakości oraz efektywności energetycznej);
 • opracowanie metodyki badań wpływu systemów automatyzacji budynków na efektywność energetyczną zgodnie z normą EN 15232

oraz dwóch projektów rozwojowych:

 • opracowanie wytycznych do projektowania urządzeń automatyzacji budynków zgodnie z normą PN EN 14908
 • opracowanie wytycznych do projektowania urządzeń automatyzacji budynków zgodnie z nomą EN 15232.

Kolejne z laboratoriów na Politechnice Poznańskiej, prowadzić będzie podobne badania, lecz dla urządzeń i systemów automatyki budynkowej działających w standardzie KNX (dawniej EIB). W przypadku tego laboratorium również planowane jest uzyskanie akredytacji i certyfikatów organizacji standaryzujących. Możliwe będzie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

 • projektowania i testowania systemów sterowania instalacją grzewczą i określenie jej efektywności energetycznej na potrzeby budownictwa
 • opracowania i testowania rozwiązań projektowych instalacji sterujących zapewniających obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej
 • opracowanie technologii oprogramowania i testowania nowych i eksploatowanych instalacji
 • badania możliwości podłączenia i sterowania urządzeniami odbiorczymi w instalacji KNX
 • badania i oceny zagrożeń urządzeń i instalacji KNX oraz opracowania skutecznych zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami
 • opracowanie i testowanie układów integracji instalacji budynku z urządzeniami i systemami bezpieczeństwa

W najbliższej przyszłości planuje się realizację m.in. czterech projektów badawczych:

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy wykorzystaniu instalacji KNX
 • ocena zagrożeń urządzeń systemu KNX i możliwości ich ochrony
 • integracja technologii KNX z otwartymi systemami automatyki budynku oraz
 • integracja i komunikacja urządzeń i systemów automatyki budynkowej.

Ostatnie laboratorium na Politechnice Gdańskiej, ma pełnić rolę ośrodka weryfikującego możliwości funkcjonalne różnych systemów automatyki budynków. Dlatego planuje się stworzenie laboratorium zarządzania i integracji systemów automatyki budynków, które ma umożliwić prowadzenie prac badawczych nad rozwojem tego typu systemów, a szczególności:

 • opracowywania nowych urządzeń pozwalających na integrację różnych standardów systemów automatyki budynku
 • opracowywania nowych metod i programów komputerowych do zarządzania systemami automatyki budynku
 • testowania współpracy oprogramowania typu SCADA i BMS z wybranymi urządzeniami i systemami automatyki budynku
 • oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego i niezawodności stosowanych rozwiązań
 • projektowania systemów zarządzania na potrzeby przemysłu w oparciu o istniejące narzędzia i podzespoły.

W laboratorium powstaną cztery, współpracujące ze sobą stanowiska laboratoryjne: z elementami systemu EIB/KNX, systemu LonWorks, systemu BacNet oraz stanowiska zarządzania i integracji systemów.

W najbliższej przyszłości planuje się realizację m.in. trzech projektów badawczych:

 • łączenie zewnętrznych urządzeń pomiarowo-sterujących z systemami EIB/KNX / LonWorks / BACNet;
 • ocena niezawodności i bezpieczeństwa systemów automatyki budynku;
 • metody integracji systemów automatyki budynku wykonanych w standardach: EIB/KNX oraz LonWorks i BacNet.
 
Joomla Templates by Joomlashack