Prace dyplomowe

Strony tytułowe

Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej Strona tytułowa pracy dyplomowej magisterskiej

Tematy prac dyplomowych

Informacje na temat egzaminów dyplomowych i prac dyplomowych na stronie Wydziału:
https://www.eaiib.agh.edu.pl/studia,egzamin-dyplomowy.html

Harmonogram Egzaminów Dyplomowych po studiach I stopnia w roku 2018/19 z podziałem na Komisje Dyplomowania

Przewodniczący dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. nz. AGH
Przewodniczący prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka
Przewodniczący dr hab. inż. Marcin Baszyński
Przewodniczący dr hab. inż. Robert Stala, prof. nz. AGH

Jesteś tutaj: DYDAKTYKA PRACE DYPLOMOWE