Strona przedmiotu

SyllabusOpis i cel przedmiotuProgram wykładuLiteraturaProgram ćwiczeńProgram laboratoriumHarmonogram ćwiczeńSzablon do wykonania sprawozdańMateriały do ćwiczeń laboratoryjnychPytania pomocnicze egzaminacyjne

Syllabus

Syllabus

Opis i cel przedmiotu

Zapoznanie z własnościami podstawowych typów maszyn elektrycznych w stanach nieustalonych i przy niesymetriach zewnetrznych. Modele matematyczne służące do opisu tych stanów maszyn. Zapoznanie z charakterystykami i przebiegami w maszynach na drodze pomiarowej.

Program wykładu

Transformator trójfazowy- równania dynamiczne. Transformacja współrzędnych do składowych S. Równania i schematy zastępcze dla poszczególnych składowych. Wyznaczanie parametrów schematów zastępczych. Obliczanie prądów w transformatorach trójfazowych dla symetrii i niesymetrii zasilania. Charakterystyki obciążeniowe. Nasycenie rdzenia oraz odkształcenie napięcia i prądu biegu jałowego. Wpływ układów połączeń faz na odkształcenie prądów i napięć. Przebiegi nieustalone przy załączaniu i zwarciu.

Maszyna indukcyjna klatkowa i wieloklatkowa - rodzaje konstrukcji wirnika, model obliczeniowy dla podstawowej harmonicznej. Schematy zastepcze dla stanu ustalonego - możliwości wyznaczenia parametrów. Charakterystyki statyczne i własności eksploatacyjne. Własności i charakterystyki przy zasilaniu z regulacją częstotliwości. Stany przejściowe po załączeniach i zwarciach. Stany dynamiczne w silnikach pierścieniowych i klatkowych. Wybór układu współrzędnych w zależności od analizowanego problemu. Wpływ wyższych harmonicznych pola w szczelinie na charakterystyki mechaniczne.

Maszyna synchroniczna z klatkami - budowa wirnika, model obliczeniowy, obwodowy schemat zastępczy. Stany pracy asynchronicznej - schematy zastępcze i charakterystyki. Stany przejściowe przy stałej prędkości. Stany dynamiczne po załączeniach napięcia i zmianach obciążenia. Wpływ wyższych harmonicznych zasilania na charakterystyki i nagrzewanie maszyn.

Maszyny komutatorowe - równania dynamiczne maszyn z uzwojeniami pomocniczymi. Komutacja prądu pod szczotką i jej optymalizowanie. Stany dynamiczne silników obcowzbudnych i szeregowych. Linearyzacja równań i schematy operatorowe dla podstawowych typów połączeń. Silniki uniwersalne - charakterystyki statyczne i problemy komutacyjne.

Literatura

 1. Plamitzer A. - Maszyny elektryczne. WNT, Warszawa 1976.
 2. Paszek W. - Stany nieustalone maszyn elektrycznych prądu przemiennego. WNT, Warszawa 1986.
 3. Skwarczyński J., Tertil Z. - Elektromechaniczne przetwarzanie energii. AGH UWND, Kraków 2000.
 4. Rams W., Skwarczyński J. - Laboratorium maszyn elektrycznych. AGH UWND, Kraków 2009.
 5. Dybowski P., Lerch T., Milej W., Rams W. Skwarczyński J. - Układy elektromechaniczne i transformatory – obliczenia i zadania, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010

Program ćwiczeń

Zadania rachunkowe związane z tematyką wykładu wykonywane w czasie zajęć i kontrola zadań wydawanych jako prace domowe.

Program laboratorium

 • Transformator trójfazowy - identyfikacja i charakterystyki statyczne
 • Maszyna klatkowa - charakterystyki mechaniczne statyczne
 • Maszyna pierścieniowa - charakterystyki statyczne i rozruchowe
 • Maszyna klatkowa - zasilanie ze zmienną częstotliwością
 • Maszyna synchroniczna - charakterystyki przy pracy prądnicowej
 • Maszyna synchroniczna - synchronizacja i praca silnikowa
 • Silnik komutatorowy obcowzbudny - charakterystyki statyczne
 • Silnik komutatorowy szeregowy - charakterystyki statyczne

Harmonogram ćwiczeń

Harmonogram

Szablon do wykonania sprawozdań

Szablon

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych

Pytania pomocnicze egzaminacyjne

Maszyny elektryczne - pytania
Jesteś tutaj: DYDAKTYKA STRONA PRZEDMIOTU