Strona przedmiotu

SyllabusProgram wykładuLiteraturaProgram laboratoriumHarmonogram ćwiczeńMateriały do ćwiczeń laboratoryjnychRegulamin odrabiania ćwiczeń

Syllabus

Syllabus

Program wykładu

Przedstawienie elementów elektromechanicznych wchodzących w zakres przedmiotu. Specyfika budowy mikrosilników. Budowa i zasady działania silników wykonawczych różnych typów. Mikrosilniki synchroniczne zwykłe, reluktancyjne, reduktorowe, impulsowe. Silniki przełączalne, selsyny, silniki histerezowe. Silniki skokowe czynne, bierne i hybrydowe. Zasady sterowania silników skokowych. Tachoprądnice i czujniki położenia.

Literatura

 • Owczarek J. i inni: Elektryczne maszynowe elementy automatyki. WNT, Warszawa 1983
 • Fleszar J.: Maszyny elektryczne specjalne, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002
 • Sochocki Ryszard: Mikromaszyny elektryczne. Oficyna Wydaw. Politechniki Warszaw-skiej, Warszawa 1996
 • Wróbel T.: Silniki skokowe. WNT, Warszawa 1993

Program laboratorium

 • EA1 - Silniki wykonawcze prądu stałego
 • EA3 - Silnik komutatorowy 1-fazowy "uniwersalny"
 • EA4 - Silniki indukcyjne 1-fazowe
 • EA5 - 2-fazowy indukcyjny silnik wykonawczy
 • EA6 - Silnik skokowy reluktancyjny
 • EA7 - Sterowanie silnika skokowego
 • EA8 - Prądnice tachometryczne
 • EA9 - Czujniki położenia

Harmonogram ćwiczeń

Harmonogram

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych

Regulamin odrabiania ćwiczeń

Regulamin odrabiania ćwiczeń w Laboratorium Maszyn Elektrycznych z przedmiotu Elektromaszynowe Elementy Automatyki
Jesteś tutaj: DYDAKTYKA STRONA PRZEDMIOTU