Strona przedmiotu

SyllabusHarmonogram ćwiczeńMateriały pomocnicze do wykładuInstrukcje do ćwiczeńWykaz zagadnień obowiązujących do egzaminuProgram przedmiotu

Syllabus

Syllabus

Harmonogram ćwiczeń

Harmonogram

Materiały pomocnicze do wykładu

Model matematyczny pracy równoległej maszyn elektrycznych w systemie energetycznym
Maszyna uogólniona

Instrukcje do ćwiczeń

  • W2 - Praca niesymetryczna transformatora trójfazowego. Stany nieustalone transformatora trójfazowego. Instrukcja
  • W3 - Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Instrukcja
  • W4 - Praca maszyny synchronicznej w warunkach niesymetrii zewnętrznej. Instrukcja
  • W5 - Samowzbudny generator asynchroniczny. Instrukcja
  • W6 - Wzajemne oddziaływanie odbiorników sprzężonych przez impedancję źródła. Instrukcja

Wykaz zagadnień obowiązujących do egzaminu

Wykaz zagadnień

Program przedmiotu

Program
Jesteś tutaj: DYDAKTYKA STRONA PRZEDMIOTU