Informacje

Struktura Katedry

W Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii zatrudnionych jest 59 osób.
Kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. nz.

Profesorowie i doktorzy habilitowani:
 • Zbigniew Hanzelka
 • Marcin Baszyński
 • Andrzej Bień
 • Robert Stala
Profesorowie emerytowani:
 • Wiesław Jażdżyński
 • Stanisław Piróg
 • Andrzej Senderski
 • Jerzy Skwarczyński
 • Herbert Widlok
Pozostali pracownicy:
 • Adiunkci: 22 osób
 • Asystenci i wykładowcy: 14 osób
 • Pracownicy techniczni: 9 osób
 • Pracownicy administracji: 3 osób

Dla potrzeb działalności dydaktycznej i naukowej utworzono sześć zespołów (laboratoriów):

 • Automatyzacji Urządzeń Technologicznych (kierownik: dr inż. Aleksander Dziadecki)
 • Energoelektroniki (kierownik: dr hab. inż. Robert Stala)
 • Jakości Energii Elektrycznej (kierownik: dr inż. Andrzej Firlit)
 • Maszyn i Napędu Elektrycznego (kierownik: dr inż. Michał Rad)
 • Systemów Sterowania Przemysłowego i Automatyki Budynków (kierownik: dr hab. inż. Andrzej Bień)
Struktura organizacyjna Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

Katedra prowadzi działalność naukowo-badawczą w nastepujących obszarach tematycznych:

 • automatyka napędu elektrycznego
 • energoelektronika
 • elektrotermia
 • trakcja elektryczna
 • modelowanie systemów dynamicznych
 • automatyzacja procesów technologicznych
 • budowa i eksploatacja maszyn elektrycznych
 • jakość i efektywne użytkowanie energii elektrycznej
 • automatyka budynków

Masowe zastosowanie kłopotliwych dla systemów zasilania urządzeń energoelektronicznych (gospodarstwa domowe, przemysł, transport, handel, energetyka, telekomunikacja) powoduje realne niebezpieczeństwo znacznego pogorszenia jakości dostarczanej energii elektrycznej. Jest to problem o znaczeniu ogólnoświatowym. Dlatego też kilka zespołów badawczych naszej Katedry zajmuje się pomiarami, monitoringiem, normalizacją i poprawą jakości energii elektrycznej. W ostatnich latach została zapoczątkowana tematyka dotycząca automatyzacji budynków (tzw. "inteligentne domy").

Działalność dydaktyczna

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną na wszystkich modułach i specjalnościach kierunku "Elektrotechnika" na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych. Działalność dydaktyczna rocznie obejmuje:

 • około 4200 godzin wykładów
 • około 11500 godzin ćwiczeń tablicowych, laboratoryjnych i projektowych
 • promowanie około 100 prac dyplomowych

Dla potrzeb dydaktyki przygotowano w naszych laboratoriach około 300 ćwiczeń z zakresu: energoelektroniki, automatyki napędu i trakcji elektrycznej, elektrotermii, sterowania w czasie rzeczywistym i modelowania systemów dynamicznych. Dyplomanci naszej Katedry corocznie uzyskują nagrody na konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Ponadto Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziałach: Górniczym, Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Matematyki Stosowanej.

Jesteś tutaj: O KATEDRZE INFORMACJE