Kronika

Wydział Elektromechaniczny - 1946

1946 - Zakład Elektryfikacji Urządzeń Górniczych (inż. L. Szklarski)
1946 - doktorat prof. L. Szklarskiego (na Wydziale Górniczym)
1947 - habilitacja prof. L. Szklarskiego
1949 - Nagroda Państwowa II st. dla prof. L. Szklarskiego
1949 - prof. L. Szklarski mianowany profesorem nadzwyczajnym
1951 - Nagroda Państwowa III st. dla prof. L. Szklarskiego

Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa - 1952

1952 - prof. J. Manitius zostaje dziekanem Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa (2 lata)
1952 - Katedra Elektryfikacji Urządzeń Górniczych (prof. L . Szklarski)
1952 - Katedra Elektryfikacji Urządzeń Hutniczych (prof. J. Manitius)
1954 - prof. J. Manitius mianowany profesorem nadzwyczajnym
1955 - Zakład Elektrotermii (doc. E. Horoszko)
1956 - prof. J. Manitius zostaje prorektorem ds. nauczania
1956 - prof. L. Szklarski mianowany profesorem zwyczajnym

Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej - 1.10.1957

1957 - prof.L. Szklarski zostaje dziekanem (1 rok)
1957 - Katedra Elektrotechniki Górniczej i Podstaw Automatyki (zmiana nazwy)
1957 - Katedra Elektrotechniki Hutniczej (zmiana nazwy)
1960 - prof. J. Manitius zostaje prorektorem
1963 - prof. J. Manitius mianowany profesorem zwyczajnym
1963 - prof. L. Szklarski zostaje dziekanem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (3 lata)
1964 - doc. E. Horoszko zostaje prodziekanem (5 lat)
12.07.1965 - dr W. Dudek , habilitacja
1966 - Zespołowa Nagroda Państwowa II st.
10.01.1967 - dr K. Bisztyga , habilitacja
25.01.1967 - dr J. Kolendowski, habilitacja
1968 - prof. L. Szklarski zostaje członkiem korespondentem PAN
24.12.1968 - dr R. Wojnicki, habilitacja
25.01.1969 - dr Z. Wąsowicz, habilitacja
1969 - doc. K. Bisztyga zostaje prodziekanem (3 lata)
1969 - Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych (dyrektor prof. J.Manitius, zastępca dyrektora Prof. L.Szklarski)
- Zakład Automatyki Napędu - doc. K. Bisztyga
- Zakład Automatyki Urządzeń Górniczych - prof. L.Szklarski
- Zakład Energoelektroniki - prof. J.Manitius
- Zakład Trakcji Elektrycznej - doc. W. Dudek
- Zakład Elektrotermii - doc. E. Horoszko
- Zakład Modelowania Analogowego - doc. R. Wojnicki
30.06.1972 - dr A. Kurbiel, habilitacja
1972 - doc. K. Bisztyga zostaje dziekanem (3 lata)
1972 - doc. St. Kreczmer zostaje prodziekanem (9 lat)
1973 - doc.K. Bisztyga mianowany profesorem nadzwyczajnym
1973 - z IANiUP odchodzi zespół (doc. Z. Wąsowicz) tworząc Instytut Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i E1ektroniki - 1.10.1975

1975 - prof. K. Bisztyga zostaje dziekanem (3 lata)
22.03.1976 - dr J. Machowski , habilitacja
1976 - Zespołowa Nagroda Państwowa II st.
3.08.1978 - dr R. Kozioł, habilitacja
1.10. 1981 - prof. K. Bisztyga zostaje Dyrektorem Instytutu
1981 - doc. St. Kreczmer zostaje dziekanem (3 lata)
1981 - doc. J. Machowski zostaje prodziekanem (6 lat)
1983 - prof. L. Szklarski zostaje członkiem rzeczywistym PAN
1984 - doc. St. Kreczmer zostaje dziekanem (3 lata)
1987 - doc. St. Kreczmer zostaje prorektorem ds. nauczania (3 lata)
26.05.1988 - dr Z. Kulski, habilitacja
17.12.1990 - dr St. Piróg, habilitacja
25.05.1992 - dr M. Tondos, habilitacja
26.10.1992 - dr T. Orzechowski, habilitacja
1992 - Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych (kier. - prof. K. Bisztyga)
13.01.1993 - prof. L. Szklarski, dr hc AGH
1.10.1993 - prof. R. Kozioł zostaje kierownikiem Katedry
1993 - dr J. Zarudzki zostaje prodziekanem
20.12.1993 - dr J. Pasternak, habilitacja
29.11.1993 - dr H. Widlok, habilitacja
17.06.1994 - prof. J. Manitius, dr hc AGH
27.06.1994 - doc. H. Zygmunt, habilitacja
1994 - dr hc Instytutu Górniczego w Sankt Petersburgu dla prof. L. Szklarskiego
1995 - prof. J. Manitius, Tytuł Honorowy "Zasłużony dla AGH"
27.11.1995 - dr Z. Hanzelka, habilitacja
1996 - prof. T. Orzechowski zostaje prodziekanem (6 lat)

Wydział Elektrotechniki, Automatyki , Informatyki i Elektroniki - 25.02.1998

1999 - dr hc Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie dla prof. L. Szklarskiego
1999 - prof. St. Piróg, tytuł profesora
1.11.1999 - prof. M. Tondos zostaje kierownikiem Katedry
2000 - dr A. Senderski, habilitacja
luty 2002 - prof. L. Szklarski, Tytuł Honorowy "Zasłużony dla AGH"
28.03.2002 - Jubileusz 90 lecia prof. L. Szklarskiego
28.05.2002 - prof. T. Orzechowski zostaje wybrany Dziekanem Wydziału EAIiE na kadencję 2002-2005

Jesteś tutaj: O KATEDRZE KRONIKA