Prace przemysłowe

Wykonanie pomiarów zawartości wyższych harmonicznych w wybranych punktach zasilania wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonych badań zawierającego ocenę jakości tego składnika energii elektrycznej na Podziemnym Magazynie Gazu Ziemnego Husów
PGNiG Krosno
5.5.120.541
14-28.10.2015


Analiza i opracowanie koncepcji modernizacji instalacji technologicznych Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego pod katem polepszenia efektywności energetycznej
Podhalański Szpital Specjalistyczny Nowy Targ ul. Szpitalna
30.30.120.535
17.09.2015-30.10.2015


Przeprowadzenie analizy opinii technicznej sporządzonej przez biegłego sądowego dot. przyłączenia odnawialnego źródła energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
JLSW Janaszczyk Poznań
30.30.120.532
2-31.10.2015


Rejestracja parametrów linii w PMGZ Husów
PGNiG S.A. Warszawa
5.5.120.531
9.09.2015-23.10.2015


Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej
Podhalański Szpital Specjalistyczny Nowy Targ ul. Szpitalna
30.30.120.481
6.07.2015-4.09.2015


Opracowanie i wykonanie programu komputerowego do oceny jakości dostawy energii elektrycznej, który na podstawie tradycyjnych wskaźników jakości napięcia będzie wypracowywał zagregowany indeks oraz formuły naliczania kar i bonifikat, uwzględniające udział przyłączonych podmiotów w emisji zakłóceń
PSE Warszawa
5.5.120. 478
29.06.2015-29.07.2016


Opracowanie i aktualizacja nowych funkcjonalności dla systemu prognozowania zapotrzebowania na gaz ziemny w Zakładzie Energetycznym BEK
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie Kraków Ujastek
5.5.120.466
9.03.2015-15.09.2015


Diagnostyka silnika elektrycznego zainstalowanego w Ujęciu Wód Infiltracyjnych w Kępie Bogumiłowickiej
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Tarnów Narutowicza
5.5.120.432
2.07.2014-15.09.2014


Przygotowanie opinii o innowacyjności paneli fotowoltaicznych Yingli PANDA oraz Hanwha Qcells
Solartech Invesert S.A.
30.30.120.385
3-10.03.2014


Wykonanie pomiarów instalacji zasilającej systemu oświetlenia podstawowego hali maszynowni w Zakładach Azotowych w Puławach przy zastosowaniu analizatorów oraz przygotowanie raportu w oparciu o przeprowadzone badania
Vellon Sp.z o.o. Wieliczka
5.5.120.383
25.02.2014-31.03.2014


Ocena wpływu uruchomienia generacji energii elektrycznej w mieście Biłgoraj na pracę systemu elektroenergetycznego. Planowana elektrownia na biomasę o mocy 20MW
Tergopower Biłgoraj sp. z o.o. 20-002 Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 19
Nr umowy: 30.30.120.446
Data p/k: 04.08 - 15.09.2014


Analiza funkcjonalna systemu monitoringu jakości energii elektrycznej
Tauron Dystrybucja S.A. 33-100 Tarnów ul. Lwowska 72-96b
Nr umowy: 30.30.120.448
Data p/k: 16.06.2014 – 28.11.2014


Umowa o współpracy: Badania i pomiary innowacyjnych źródeł światła
ES-SYSTEM. 30-701 Kraków ul. Przemysłowa 2
Data podpisania: 2013


Wykonanie badań diagnostycznych silników BGK75-37,5FFA
Zakład Elektromechaniczny ELREM Sp. z o. o. 85-082 Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 11
Nr umowy: 5.5.120.452
Data p/k: 30.09 – 30.10.2014


Diagnostyka falownikowego napędu pompy wodnej z silnikiem indukcyjnym
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Narutowicza 37
Nr umowy: NE/2797/2014
Data p/k: 02 – 10.07.2014


Pomiary jakości energii elektrycznej w wybranych obiektach PGNiG S.A. O/Sanok
JES-Energia Sp. z o.o. 30-054 Kraków ul. Czarnowiejska 50B
Nr umowy: 5.5.120.457
Data p/k: 25.11 - 12.12.2014


Przeprowadzenie szkolenia Jakość energii elektrycznej
Tauron Dystrybucja S.A. Kraków ul. Jasnogórska 11
Nr umowy: 500.120.5280
Data p/k: 11 – 12.12.2014


Analiza funkcjonalna systemu monitoringu jakości energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A. Kraków ul. Jasnogórska 11
Nr umowy: 30.30.120.448
Data p/k: 16.06 – 28.11.2014


Prace pomiarowe na urządzeniu kopiująco-drukującym C454e
Konika Minolta Warszawa ul. Muszkieterów
Nr umowy: 5.5.120.456
Data p/k: 05 – 21.11.2014


Wykonanie pomiarów jakości energii elektrycznej
JES-Energia Sp. z o.o. 30-054 Kraków ul. Czarnowiejska 50B
Nr umowy: 5.5.120.457
Data p/k: 25.11 – 12.12.2014


Wykonanie pomiarów wskaźników jakości dostawy energii: Ocena jakości w punkcie zasilania kopalni
Elrow Sp. z o.o. Rybnik ul. Brzezińska
Nr umowy: 5.5.120.377
Data p/k: 12.12.2013 – 28.02.2014


Opracowanie modułu akwizycji dla systemu prognozowania zużycia energii elektrycznej w BEK
ArcelorMittal Poland S.A, 40-121 Katowice ul. Chorzowska 50
Nr umowy: 5.5.120.397
Data p/k: 16.06 – 15.11.2014


Usługa konserwacyjna i serwisowa dotycząca systemu prognozowania zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego z sieci PGNiG w ArcelorMittal Poland Kraków
ArcelorMittal Poland S.A, 40-121 Katowice ul. Chorzowska 50
Nr umowy: 5.5.120.826
Data p/k: 01.01 – 31.12.2014


Prototyp przekształtnika energoelektronicznego AC/AC
ABB Sp. z o. o. 04-713 Warszawa ul Żegańska 1
Nr umowy: 5.5.120.409
Data p/k: 17.06.2014 - 28.11.2014


Porozumienie o współpracy AGH z firmą dtw Sp. z o.o.
dtw Sp. z o. o. 32-080 Zabierzów
Nr umowy: 500.120.6619
Data podpisani 8.12.2014


Modyfikacja i testy systemów QPS automatycznego zabezpieczenia magnesów nadprzewodzących LHC
Umowa pomiędzy CERN-UST w Krakowie, a Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie
Nr umowy: 13.13.220.85120
Data p/k: 02.02.2014 - 28.02.2014
Jesteś tutaj: PROJEKTY PRACE PRZEMYSŁOWE