Projekty NCBIR

Bezszczotkowa wysokomomentowa zakrętarka elektromechaniczna (Brushless electric torque tool)

Głównym celem projektu jest skonstruowanie wysokomomentowej, precyzyjnej zakrętarki elektromechanicznej napędzanej silnikiem bezszczotkowym. Zakrętarka ma służyć do zakręcania śrub w połączeniach sprężanych z zadanym momentem 2-15 tys. Nm, w środowiskach uniemożliwających stosowanie zakrętarek napędzanych silnikami komutatorowymi. Pozytywne wyniki projektu w przyszłości mogą dać przedsiębiorstwu ZBM OSSA silną pozycję na rynku polskim i międzynarodowym.

Udziałowcy projektu:

 • Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH
 • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, AGH
 • Zakład Budowy Maszyn OSSA
 • Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Strona internetowa projektu: http://bett.agh.edu.pl


Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej. III Konkurs Programu Badań Stosowanych, Wniosek Nr 244956 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 47a.

Konsorcjum naukowe:

 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • ENEGRA - Operator S.A.
 • CRE Consulting Sp. z o.o.
  • Strona internetowa projektu: http://www.wzr.ug.edu.pl/projekt

   Newsletter projektu: http://www.wzr.ug.edu.pl/projekt/index.php?str=459


   W dniu 12.02.2015 r. podpisana została umowa pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym “Euro-Centrum” Sp. z o.o. jako Liderem Projektu o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach programu GEKON – GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH pt.

   Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych

   W skład konsorcjum wykonującego Projekt wchodzą:
   • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
   • Politechnika Śląska
   • Uniwersytet Zielonogórski
   • Euro-Centrum S.A.
   W ramach projektu opracowane zostanie rozwiązanie techniczne – interfejs dla prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych (PME), pozwalający na bardziej racjonalne gospodarowanie energią i paliwami w PME. Opracowany interfejs, w jednej swobodnie konfigurowalnej strukturze, będzie łączył techniki sterowania rozpływem energii w instalacjach budynkowych (cieplnych i elektrycznych), techniki optymalizacji pracy źródeł odnawialnych i techniki sterowania magazynami energii cieplnej i elektrycznej (w tym mobilnych magazynów energii pojazdów elektrycznych).


   Projekt naukowo-badawczy realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTARTOR+ pt.: Innowacyjna elektrownia wiatrowa z pionową osią obrotu, o mocy 1,5 MW wyposażona w układ przekształtnikowy umożliwiający uzyskanie wysokiej efektywności przetwarzania energii wiatru w energię elektryczną przy niskich prędkościach wiatru
   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 47a
   Konsorcjum Naukowe DEMONSTRATOR+VAWT-B1: STALPRODUKT S.A., ANEW Institute Sp. z o.o., AGH Kraków
   Nr UOD-DEM-1-153/001
   Nr 17.17.120.87010
   Data p/k: 01.12.2013 - 30.04.2016


   Projekt: Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe POIG w 2012r.
   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 47a
   Nr POIG.01.03.01-30-056/12
   Data p/k: 01.2013 – 31.05.2015
Jesteś tutaj: PROJEKTY PROJEKTY NCBIR