Studia podyplomowe

Studia podyplomowe i kursy profesjonalne przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników przedsiębiorstw elektroenergetyki zawodowej (zarówno działów technicznych, jak i obsługi klientów), przedsiębiorstw elektroinstalacyjnych, odbiorców energii elektrycznej z sektora przemysłu i usług, producentów sprzętu oraz pracowników działów marketingowych firm oferujących na rynku sprzęt elektrotechniczny, elektroniczny i informatyczny. Aktualnie oferta Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii obejmuje poniżej wymienione studia podyplomowe.

Zintegrowane systemy automatyzacji, sterowania, zarządzania i bezpieczeństwa budynków

W kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej w odniesieniu do budynków, wyrażonej m.in. w zaktualizowanej wersji dyrektywy 2010/31 Energy Performance Building Directive, systemy automatyzacji i sterowania budynków, a także systemy technicznego zarządzania budynkami nabrały nowego znaczenia jako istotne narzędzia procesu zapewnienia wysokiej sprawności energetycznej budynków. Rozwijająca się dynamicznie nowa dziedzina branży budowlanej i specjalizacji inżynierskiej jest szczególnym obszarem wymagającym multidyscyplinarnej wiedzy z takich obszarów jak: elektrotechnika, elektronika, programowalne i rozproszone systemy sterowania, informatyka, inżynieria sanitarna, automatyzacja procesów technologicznych, algorytmy sterowania, systemy zarządzania energią, zdalne systemy opomiarowania nośników energii, systemy transmisji danych, i inne. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie multidyscyplinarnych specjalistów dla branży systemów automatyzacji, sterowania, zarządzania i bezpieczeństwa budynków, zorientowanych na rozwiązania gwarantujące zwiększanie efektywności energetycznej budynków dzięki zastosowaniu zintegrowanych systemów automatyzacji.

Więcej informacji: http://www.sp-sab.agh.edu.pl

Jakość energii elektrycznej

Jakość dostawy energii elektrycznej stała się w Polsce, podobnie jak w innych krajach, w których dokonano prywatyzacji sektora energetycznego, kategorią nie tylko techniczną, lecz również ekonomiczną i marketingową. Coraz częściej dostawcy energii elektrycznej, odbiorcy i producenci sprzętu doświadczają skutków złej jakości energii lub są sprawcami jej degradacji. Ta sytuacja wymaga posiadania dostatecznej wiedzy u każdego z uczestników tej rynkowej gry. Jej brak może być, a w wielu przypadkach jest, źródłem ogromnych kosztów zarówno w skali gospodarki krajowej, jak i w budżetach poszczególnych zakładów energetycznych, odbiorców przemysłowych i indywidualnych czy producentów sprzętu.

Więcej informacji: http://www.jee.agh.edu.pl

Efektywne użytkowanie energii elektrycznej

Efektywność energetyczna – w tym także elektroenergetyczna - staje się w Polsce, podobnie jak w innych krajach jednym z głównych zadań współczesnej techniki. Znaczenie tego problemu ma charakter zarówno globalny (z perspektywy środowiska naturalnego, deficytu surowców energetycznych itp.) jak również lokalny – z perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów, budżetów firm, gospodarstw domowych itp. Zagadnienie ma charakter interdyscyplinarny, a jego rozwiązanie wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy oraz posiadania aktualnej informacji technicznej. Tym właśnie podstawowym celom służą proponowane studia podyplomowe.

Więcej informacji: http://www.euee.agh.edu.pl

Układy zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi w zakładach górnictwa podziemnego

W ostatnich latach obserwuje się spadek zainteresowania kandydatów studiami na kierunkach związanymi z szeroko rozumianą elektrotechniką górniczą. Spowodowało to zmniejszenie liczby zatrudnionych specjalistów w działach energomaszynowych kopalń. Nowe techniki, technologie i nowe rodzaje urządzeń aplikowanych w górnictwie rodzą nowe zagrożenia dla użytkowników. Poza znajomością i przestrzeganiem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa potrzebna jest duża i ugruntowana wiedza merytoryczna, która umożliwi kadrze technicznej podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie inwestycji, eksploatacji i reagowania na zdarzenia nadzwyczajne (awaryjne). Celem studiów jest przekazywanie takiej wiedzy w zakresie naukowym i technicznym przez kompetentnych pracowników AGH oraz specjalistów Wyższego Urzędu Górniczego.

Więcej informacji: http://www.zug.agh.edu.pl

Jesteś tutaj: STUDIA PODYPLOMOWE