Nowe publikacje pracowników Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

Ryszard Klempka, Bogusław Świątek, Aldona Garbacz-Klempka - Programowanie, algorytmy numeryczne i modelowanie w Matlabie

Henryk Krawiec - Odporność układów elektromechanicznych z silnikami prądu przemiennego na zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu

Konkurs na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2016/2017

TAURON Dystrybucja S.A. ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, edycja 2017.

Konkurs jest skierowany do studentów ostatniego roku i absolwentów studiów magisterskich wszystkich polskich publicznych uczelni technicznych.

Tematyka prac konkursu w tym roku jest następująca: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne - rozwój i eksploatacja”

Regulamin konkursu: http://www.tauron-dystrybucja.pl/SiteCollectionDocuments/dla-studentow/Regulamin-konkursu-na-prace-magisterska.pdf

Więcej informacji na stronie: http://www.tauron-dystrybucja.pl/pl/konkurs

Pierwsze w Polsce nowoczesne laboratorium sterowania i automatyki Astraada One na AGH w Krakowie

We współpracy z czołowym dostawcą rozwiązań automatyki dla przemysłu krakowską firmą ASTOR w naszej Katedrze, w ramach Laboratorium Systemów Sterowania Przemysłowego i Automatyki Budynków wiosną 2017 roku powstało Pierwsze w Polsce nowoczesne studenckie laboratorium sterowania i automatyki Astraada One.

Opiekun laboratorium, dr inż. Marcin Jachimski stworzył laboratorium we współpracy ze studentami. Powstało 6 zestawów dydaktycznych, na których studenci uczą się logiki sterowania i wizualizacji procesów. Sterowniki Astraada One, które realizują obydwa te cele, są trzonem technologicznym laboratorium. Sterowniki oraz elementy stanowisk dostarczyła firma ASTOR.

   

Artykuł na stronie firmy ASTOR

Pracownicy KEiASPE powołani do redakcji czasopisma naukowego Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering

Jesteś tutaj: O KATEDRZE AKTUALNOŚCI