Rozstrzygnięcie XXIX edycji Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Władysława Taklińskiego

Jury Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Władysława Taklińskiego rozstrzygnęło XXIX edycję Konkursu i podjęło decyzję o przyznaniu w roku 2016 Nagrody II stopnia zespołowi z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biochemicznej kierowanemu przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Hanzelkę.

Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, dr inż. Andrzej Firlit, dr inż. Ryszard Klempka, dr inż. Krzysztof Piątek, dr inż. Bogusław Świątek i mgr inż. Krzysztof Chmielowiec został uhonorowany nagrodą za rozpoczęcie w AGH działalności dydaktycznej w dziedzinie pt. „Jakość dostawy energii elektrycznej (JDEE)”.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Jesteś tutaj: O KATEDRZE AKTUALNOŚCI Rozstrzygnięcie XXIX edycji Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Władysława Taklińskiego