Program letnich praktyk studenckich 2016 w TAURON Dystrybucja S.A.

Z dniem 1.04.2016 uruchomiona zostanie rekrutacja do Programu letnich praktyk studenckich. Studenci będą mieli możliwość zrealizowania miesięcznych praktyk pod okiem doświadczonych specjalistów TAURON Dystrybucja w terminie 1-31 lipca br. Uczestnicy programu mają możliwość poznania obszaru elektroenergetyki od strony praktycznej oraz udziału w szkoleniach wewnętrznych. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: http://www.tauron-dystrybucja.pl/pl/praktyki .

Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie - MARG 2016

W dniach 15-17 czerwca 2016 roku, w Wiśle, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie - MARG 2016". Jej druga edycja odbyła się w czerwcu 2015 roku, w Ustroniu. Konferencja organizowana jest od roku 2009, a pięć pierwszych spotkań nosiło nazwę „Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego". Szczegółowe informacje dotyczące organizatorów, tematyki i zasad zgłaszania uczestnictwa znajdują się w Biuletynie Informacyjnym Konferencji.

Jubileusz 90-ych urodzin prof. dr. hab. inż. Aleksego Kurbiela

W dniu 25 lutego 2016 r. Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, która obradowała w auli Akademii Górniczo-Hutniczej, uczciła 90-tą rocznicę urodzin prof. dr. hab. inż. Aleksego Kurbiela. Uroczystości przewodniczył Dziekan Wydziału prof. Antoni Cieśla, który w imieniu swoim, władz Wydziału oraz Uczelni pogratulował Jubilatowi oraz wyraził Mu swoją wdzięczność za zasługi na rzecz Uczelni. Sylwetkę naukową prof. Kurbiela przedstawił prof. dr. hab. inż. Zbigniew Hanzelka, kierownik Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, następczyni Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych, w której pracował Jubilat. Następnie swoje gratulacje i życzenia złożyli przedstawiciele organizacji, których Jubilat jest członkiem: Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Były kwiaty, listy gratulacyjne, okolicznościowe upominki i medale.

Część nieoficjalna jubileuszu odbyła się w Klubie Profesora. Przy torcie i lampce szampana Jubilat spotkał się ze swoimi współpracownikami. Byli także Goście spoza Krakowa: pierwsza doktorantka prof. Kurbiela oraz przedstawiciel Huty Łaziska, z którą Jubilat przez wiele lat ściśle współpracował. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, była to dobra okazja do wspomnień.

Prof. dr. hab. inż. Aleksy Kurbiel urodził się 5 marca 1926 roku w Iwanowicach. Z Akademią Górniczo-Hutniczą związał się od 1953 r. i przeszedł w niej drogę od asystenta do profesora zwyczajnego. Był kierownikiem Zakładu Elektrotermii, a przez kilka lat - dodatkowo zastępcą dyrektora Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych. Najważniejsze obszary badań prof. Kurbiela to przede wszystkim piece łukowe, ale także tyrystorowe falowniki do nagrzewania indukcyjnego oraz układy symetryzacyjne dla dużych odbiorników jednofazowych. Jubilat jest autorem kilku książek i skryptów, autorem i współautorem kilkunastu patentów oraz ponad 80 publikacji, wydanych w kraju i za granicą. Jest członkiem wielu gremiów naukowych i organizacji technicznych. Bardzo ściśle współpracował z przemysłem. Do najważniejszych zakładów z którymi współpracował należą: Huta Łaziska, Huta Baildon, Huta Zygmunt, Zakłady Chemiczne Oświęcim, Huta Warszawa i Huta Stalowa Wola. Przez 22 lata prof. Kurbiel wykładał także w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie.

Wiedza, rzetelność, sumienność i uczciwość prof. Kurbiela zjednywały mu zawsze szacunek, uznanie i sympatię zarówno współpracowników jak i studentów zarówno Akademii Górniczo-Hutniczej, jak i Wyższej Szkoły Oficerskiej, dla których był niekwestionowanym autorytetem. Za swoje zasługi w obszarze naukowo-badawczym i dydaktycznym prof. dr. hab. inż. Aleksy Kurbiel był wielokrotnie odznaczany medalami oraz nagrodami i dyplomami uznania. Do najważniejszych odznaczeń należą Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 4 medale Ministerstwa Obrony Narodowej oraz medal Komisji Edukacji Narodowej.

Życzymy szanownemu Jubilatowi Panu Profesorowi Aleksemu Kurbielowi wielu dalszych lat w zdrowiu i pomyślności.

Zbigniew Waradzyn
Władysław Łoziak

Fotografie z jubileuszu 90-ych urodzin prof. dr. hab. inż. Aleksego Kurbiela

Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS 2016

Zbliżają się Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS 2016. Misją projektu jest rozwijanie inspiracji naukowych studentów, jak również zwiększenie komercjalizacji konstrukcji studenckich. Ważna jest także współpraca ze światem biznesu inżynieryjnego i wspieranie studenckiej przedsiębiorczości oraz integracja środowisk naukowych.

Organizowany Konkurs jest projektem ogólnopolskim, w tym roku odbywa się on po raz drugi. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród studentów uczelni technicznych w całej Polsce, a jej laureaci osiągają obecnie sukcesy na skalę międzynarodową. Konkurs odbywa się dwustopniowo: na etapie uczelnianym, a następnie ogólnopolskim. Zgłaszanie prac rusza już niebawem, 14 marca 2016r., za pośrednictwem strony http://www.kokos.nzs.org.pl Natomiast uroczysta gala wręczenia nagród najlepszym studentom odbędzie się 24-25 maja 2016 w AGH.

Wierzymy, iż tak ważne przedsięwzięcie, jakim niewątpliwie jest promowanie młodych ludzi z pasją rozwijających polską myśl konstruktorską, zasługuje na najlepszą oprawę.

Szczegóły przedsięwzięcia, jak również informacje na temat poprzedniej edycji i jej laureatów znajdują się na stronie internetowej Konkursu: http://www.kokos.nzs.org.pl

Jesteś tutaj: O KATEDRZE AKTUALNOŚCI