Pracownicy KEiASPE powołani do redakcji czasopisma naukowego Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering

Program letnich praktyk studenckich 2017 w TAURON Dystrybucja S.A.

Wspólne laboratorium Taurona i Akademii Górniczo-Hutniczej

Laboratorium Badań Analizatorów Jakości Energii Elektrycznej - to nowoczesna pracownia laboratoryjna, która powstanie w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspólny projekt Tauron Dystrybucja i AGH ma na celu utworzenie nowoczesnej jednostki zajmującej się badaniem parametrów jakości energii elektrycznej.

Więcej informacji w Serwisie Informacyjnym CIRE 24

Pożegnanie prof. dr hab. inż. Aleksego Kurbiela

Jesteś tutaj: O KATEDRZE AKTUALNOŚCI