Uchwała nr 36/2016 Senatu AGH z dnia 30 marca 2016r.

Uchwała nr 36/2016 Senatu AGH z dnia 30 marca 2016r. w sprawie opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 54 Senatorów (na 87 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 36/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Roberta Stalę w Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Wyniki ankiety "HR Excellence in Research"

HR Excellence in Research – kwestionariusz dla pracowników naukowych. Raport

Program letnich praktyk studenckich 2016 w TAURON Dystrybucja S.A.

Z dniem 1.04.2016 uruchomiona zostanie rekrutacja do Programu letnich praktyk studenckich. Studenci będą mieli możliwość zrealizowania miesięcznych praktyk pod okiem doświadczonych specjalistów TAURON Dystrybucja w terminie 1-31 lipca br. Uczestnicy programu mają możliwość poznania obszaru elektroenergetyki od strony praktycznej oraz udziału w szkoleniach wewnętrznych. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: http://www.tauron-dystrybucja.pl/pl/praktyki .

Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie - MARG 2016

W dniach 15-17 czerwca 2016 roku, w Wiśle, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie - MARG 2016". Jej druga edycja odbyła się w czerwcu 2015 roku, w Ustroniu. Konferencja organizowana jest od roku 2009, a pięć pierwszych spotkań nosiło nazwę „Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego". Szczegółowe informacje dotyczące organizatorów, tematyki i zasad zgłaszania uczestnictwa znajdują się w Biuletynie Informacyjnym Konferencji.

Jesteś tutaj: O KATEDRZE AKTUALNOŚCI