XLVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM'2016, AGH 5-7 września 2016

Organizator: Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza

Patronat honorowy: Dziekan Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomiedycznej, dr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. AGH

XLVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’2016 jest konferencją cykliczną odbywającą się nieprzerwanie od lat 60. Zakresem tematycznym konferencji jest metrologia. W prezentowanych pracach znajdują się zagadnienia teoretyczne podstaw metrologii, pomiarów, organizacji służb metrologicznych, jak również prezentowane są też prace praktyczne dotyczące nowych rozwiązań narzędzi pomiarowych, systemów pomiarowych i ich zastosowań. Znaczna część tych prac jest wynikiem realizacji grantów badawczych i komercyjnych wdrożeń. Kolejną istotną tematyką poruszaną w pracach jest nauczanie metrologii. Środowisko uczestniczące w obradach konferencji MKM dostrzega znaczenie nauczania metrologii w nurcie zmian w obszarach technicznych i formalnych.

Konferencja MKM od początku jej istnienia dedykowana jest do promowania młodych badaczy wykorzystujących nowoczesne metody pomiarowe w swoich pracach. W 2016 roku komitet organizacyjny MKM będzie podtrzymywał tę tradycję, zwracając się w pierwszej kolejności do doktorantów i asystentów o zgłaszanie prac i udział w obradach. Planuje się taką organizację obrad by umożliwić udział przy skromnych budżetach.

Strona konferencji dostępna jest pod adresem http://www.mkm2016.agh.edu.pl

Pożegnanie dr hab. inż. Jerzego Pasternaka

8 punktów za publikację w EPQU Journal

23 grudnia 2015 roku został opublikowany nowy wykaz czasopism punktowanych. Zgodnie z nim, za publikację w EPQU Journal przyznawanych jest 8 punktów.

Electrical Power Quality and Utilisation Journal (EPQU Journal) jest czasopismem wydawanym wspólnie przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Katedrę Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii) oraz Politechnikę Łódzką (Instytut Elektroenergetyki PŁ). Artykuły publikowane są on-line, na zasadach otwartego dostępu. Periodyk jest poświęcony głównie zagadnieniom jakości energii elektrycznej oraz jej efektywnego użytkowania. Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć na jego stronie internetowej.

Zapraszam i zachęcam do publikowania w czasopiśmie. Utrzymanie przyznanej punktacji i jej zwiększenie w przyszłości zależy przede wszystkim od ilości opublikowanych artykułów.

Andrzej Stobiecki
sekretarz redakcji EPQU Journal

dr inż. Andrzej Ożadowicz w "Top 500 Innovators" - relacja z udziału w programie

W dniach 21 września – 20 listopada bieżącego roku pracownik naszej Katedry dr inż. Andrzej Ożadowicz, uczestniczył w 9-tygodniowym programie stażowo-szkoleniowym na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, USA. Program ten realizowany był w ramach projektu „Top 500 Innovators”, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy współpracy z US-Polish Trade Council z siedzibą w Palo Alto.

Podstawowym celem tego programu jest poznanie przez jego uczestników mechanizmów komercjalizacji wyników badań oraz współpracy uczelni z przemysłem, biznesem, funkcjonujących z powodzeniem na najlepszych na świecie uczelniach. Stąd tematyka części szkoleniowej skupiała się wokół zagadnień dotyczących rozwoju innowacyjnych rozwiązań technicznych, podstaw przedsiębiorczości, budowania zespołów naukowych i projektowych – w szczególności interdyscyplinarnych, podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej oraz wybranych elementów zarządzania samym uniwersytetem oraz jego zapleczem badawczym. Ze strony Uniwersytetu Stanforda część szkoleniowa realizowana była przez Centrum Doskonalenia Zawodowego (Stanford Center for Professional Developement) i obejmowała wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne, projekty grupowe w ramach pięciu głównych obszarów tematycznych: Innovation, Entrepreneurship, Execution and Leadership, Intellectual Property, Stanford Research and Management. Uczestnicy mieli też możliwość udziału w wizytach studyjnych, w wybranych firmach działających w Dolinie Krzemowej (m.in.: Google, Qualcomm, Cisco Systems, Keysight).

W części stażowej programu realizowano indywidualne lub grupowe projekty, przy bezpośredniej współpracy z wybranym mentorem – pracownikiem lub doktorantem Uniwersytetu Stanforda. Ich celem było opracowanie założeń pod wspólny program badawczy, wymiana doświadczeń, poznanie zasad funkcjonowania laboratoriów i realizacji projektów badawczo-rozwojowych przy ścisłej współpracy z przemysłem, poznanie w praktyce zasad prowadzenia badań, organizacji prac laboratoryjnych i dydaktyki na jednym z czołowych uniwersytetów technicznych świata.

Udział w programie Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda był okazją do nawiązania nowych kontaktów, zarówno pomiędzy samymi uczestnikami programu, pochodzącymi z różnych uczelni i ośrodków naukowych w Polsce, jak i pracownikami uczelni amerykańskiej i firm działających na terenie Doliny Krzemowej. Ponadto dał również możliwość osobistego odwiedzenia miejsc o historycznym znaczeniu dla rozwoju współczesnej technologii komputerowej i telekomunikacyjnej, jak garaż przy domu w Palo Alto, w którym powstały pierwsze oscylatory firmy Hewlett-Packard, czy siedziba firmy Apple w Cupertino i dom w Los Altos, w którym Steve Jobs i Steve Wozniak budowali pierwsze komputery.

Jesteś tutaj: O KATEDRZE AKTUALNOŚCI