Wyróżnienie Kapituły Nagrody Srebrnych Skrzypiec dla dr hab. inż. Roberta Stali

Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Robert Stala otrzymał wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego. Werdykt Kapituły Nagrody Srebrnych Skrzypiec.

Zmiana na stanowisku Kierownika Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej

Informujemy, że nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej. Obecnie Kierownikiem Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej jest dr inż. Andrzej Firlit.

Dr inż. Andrzej Ożadowicz uczestnikiem IV edycji programu "TOP 500 Innovators"

Miło nam poinformować, że w gronie uczestników IV edycji programu „TOP 500 Innovators”, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazło się 13 naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej. Wśród nich jest również pracownik naszej Katedry dr inż. Andrzej Ożadowicz, który w dniach 21 września – 20 listopada 2015 weźmie udział w 9-tygodniowym programie stażowo-szkoleniowym w Stanford University w USA.

Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce, którego budżet sięga 35 mln zł. Uczestnicy programu uczestniczą w stażach i szkoleniach zagranicznych, w ośrodkach naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities).

Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach uczestnicy programu uczą się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu obserwują także pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.

Współpraca z Narodowym Mineralno-Surowcowym Uniwersytetem „Gornyj” w Petersburgu (Rosja)

Uczelnia ta nazywana jest potocznie Sankt-Petersburski Państwowy Instytut Górniczy (Санкт-Петербургский государственный горный университет). Jest to pierwsza uczelnia techniczna w Rosji (Został założony przez carycę Katarzynę I w 1773 roku), a druga w świecie po Freibergu (1765).

W ramach ogólnej umowy o współpracy pomiędzy AGH i „Gornym” na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej realizowana była wymiana profesorów wizytujących.

W październiku 2014 roku przez 2 tygodnie prowadził wykłady i seminaria dla studentów, dla których zajęcia prowadzone są przez Katedrę Elektrotechniki i Elektroenergetyki oraz Katedrę Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii prof. Jarosław Szklarski.

Prowadził on wykłady z zakresu poprawy jakości energii elektrycznej (filtracji wyższych harmonicznych prądu i kompensacji mocy biernej w sieciach przemysłowych).

W dniach 13-27 maj 2016 przebywał w Sankt Petersburgu prof. Stanisław Piróg. W czasie dwutygodniowego pobytu jako profesor wizytujący przeprowadził on serię wykładów dla studentów, aspirantów i doktorantów. Tematyką tych wykładów było:

  1. Kompensacja mocy biernej asymetrycznych nieliniowych odbiorników trójfazowych,
  2. Podstawy teoretyczne filtracji aktywnej – teoria mocy S. Fryzego,
  3. Energoelektroniczne filtry aktywne i ich sterowanie,
  4. Nadążne tyrystorowe kompensatory mocy biernej.

Na zdjęciach 1, 2 i 3 pokazano jeden z wykładów.

Prof. Stanisław Piróg był w czasie swojego pobytu w Sankt Petersburgu członkiem komitetu i uczestnikiem Międzynarodowego seminarium „Współczesne prace w obszarze zasilania i napędu elektrycznego” (Современные разработки в области электроснабжения и электропривода), które odbyło się 15.05.2015 na wydziale Elektromechanicznym Uniwersytetu Górniczego. Seminarium otworzył prorektor Uniwersytetu prof. V. A. Shpenst (fot. 4).

Rektor Narodowego Mineralno-Surowcowego Uniwersytetu „Gornyj” w Sankt Petersbyurgu prof. Władimir Litwinienko nadał prof. Stanisławowi Pirogowi honorowy tytuł Inżyniera Górniczego (fot. 6), tytuł Profesora Wizytującego (fot. 7) i Złotą Odznakę Uniwersytetu. W dniu 25 maja na posiedzeniu senatu Uniwersytetu Górniczego pierwszy Prorektor prof. Natalia Paszkiewicz wręczyła Prof. S. Pirogowi oba dyplomy honorowe i Złotą Odznakę (fot. 8).

Prof. S. Piróg podziękował Rektorowi, Radzie Naukowej i wszystkim pracownikom Uniwersytetu za otrzymane wyróżnienia i za bardzo ciepłe przyjęcie oraz doskonałą atmosferę do pracy (fot. 9).

Zdjęcia zaczerpnięto ze strony Uniwersytetu Górniczego w Sankt Petersburgu www.spmi.ru (zakładka ros.: НОВОСТИ, ФАКТЫ, СОБЫТИЯ Понедельник, 25 Май 2015 lub ang.: EVENTS Monday, 25 May, 2015


Jesteś tutaj: O KATEDRZE AKTUALNOŚCI