Projekt RELflex - Renewable Energy and Load Flexibility in Industry

Projekt Renewable Energy and Load Flexibility in Industry (RELflex) opracowuje, testuje i ocenia nowe rozwiązania i zastosowania pod kątem elastyczności istotnych dla energetyki procesów przemysłowych w MŚP poprzez dynamiczne zarządzanie obciążeniami podlegającymi kontroli, wytwarzanie energii odnawialnej oraz magazynowanie energii. RELflex koncentruje się na rozwoju technicznym, potencjale ekonomicznym i dostępie do rynku, jak również na analizie społeczno-ekonomicznej gotowości klientów do aktywnego uczestnictwa, akceptacji i korzyści dla społeczeństwa i grupy interesów.

Ulotka w jezyku polskim
Ulotka w jezyku angielskim
Strona projektu

Pożegnanie Jerzyego Krzemienia

Pożegnanie Profesora Herberta Widloka

Akademia Górniczo-Hutnicza i COPA-DATA Polska podpisały umowę o partnerstwie

Wszechstronna współpraca na rzecz rozwoju edukacji młodych inżynierów

Nowy partner zyskuje miano
Registered Partner i korzysta
z licznych benefitów programu

COPA-DATA Partner Community to powołany w 2011 roku przez firmę COPA-DATA program partnerski, którego członkami jest wiele ekskluzywnych uczelni technicznych z całego świata.Teraz do tego szacownego grona, na mocy umowy podpisanej przez prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa z przedstawicielem COPA-DATA Polska, dołączyła właśnie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest nowoczesnym uniwersytetem technicznym ze 100-letnią tradycją, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystywaniu technologii na rzecz rozwoju i wzrostu gospodarczego. Od wielu lat znajduje się na szczytach list rankingowych i ma opinię jednej z najlepszych i prestiżowych uczelni w Polsce, której dyplom jest potwierdzeniem najwyższej jakości kształcenia w dziedzinie nauk technicznych. Teraz ta prestiżowa jednostka wspólnie z producentem platformy programowej zenon, będzie edukować młodych inżynierów przybliżając im praktyczne zastosowania zenon, związane m.in.: ze Smart Grid, digitalizacją czy Czwartą Rewolucją Przemysłową – Industry 4.0. Mówi: dr hab. inż., prof. AGH - Andrzej Bień: "COPA-DATA jest producentem uznanej platformy programowej zenon® dedykowanej dla branży energetycznej, z którą jesteśmy ściśle związani. Systemy SCADA w dzisiejszych czasach stają się niezbędne, w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz energetycznym. Umożliwiają sprawne sterowanie rozległymi systemami oraz urządzeniami. Dotychczasowa współpraca umożliwiła nam poznanie tego oprogramowania i przetestowanie jego możliwości. Niewątpliwą zaletą tego środowiska inżynieryjnego jest elastyczność oraz możliwość stosowania go w szerokiej gamie urządzeń."

Partnerstwo z Katedrą Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii krakowskiej AGH to realizacja strategii innowacyjności

Uroczysty moment wręczenia Certyfikatu Partnerskiego, panu: dr hab. inż., prof. AGH - Andrzejowi Bień (na zdj. czwarty od lewej), przez przedstawiciela COPA-DATA - Tomasza Papaj (na zdjęciu trzeci od lewej). Pozostali uczestnicy uroczystości, od prawej: mgr inż. Krzysztof Woźny, mgr inż. Mateusz Dutka, dr inż. Andrzej Firlit, prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka.

Dla COPA-DATA, nawiązanie współpracy z prestiżową jednostką naukową jaką jest Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej to ważny krok w realizacji strategii innowacyjności i ciągłego rozwoju firmy. Stały kontakt z przedstawicielami nauki oraz ze studentami dają możliwość wymiany doświadczeń i oczekiwań co prowadzi do przełomowych pomysłów i finalnie innowacyjnych technologicznie rozwiązań w przemyśle i energetyce. Natomiast dla rozwoju platformy programowej zenon nie bez znaczenia jest dostęp do odkryć naukowych oraz wyników prac eksperymentalnych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową i studentów. Składową partnerstwa jest również współpraca marketingowo-promocyjna mająca na celu propagowanie przyszłościowych realizacji opartych na zenon w środowisku naukowo-biznesowym w Polsce i za granicą. Do podpisania tej znaczącej dla obydwu stron Umowy Partnerskiej przyczynił się prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, posiadający znaczący na skalę światową dorobek naukowy w zakresie Jakości Energii Elektrycznej oraz rozwijania Smart Grid w Polsce. Autor i współautor ponad 200 artykułów technicznych i naukowych, członek komitetów naukowych wielu międzynarodowych i narodowych organizacji technicznych, tj. IEC, UIE, CIGRE, PKN, komisji Energoelektroniki i Napędu elektrycznego oraz Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiej Akademii Nauk a także Przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego SEP ds. Jakości energii elektrycznej. Niewątpliwy autorytet w swojej dziedzinie, który w swoich działaniach naukowych korzystał niejednokrotnie z możliwości jakie daje zenon Energy Edition.

Dostęp do wiedzy i gwarancja wysokich kwalifikacji

Współpraca obydwu jednostek ma również wymiar edukacyjny. Przyczynia się bowiem do podniesienia i zagwarantowania wysokich kwalifikacji przyszłym absolwentom co zdecydowanie podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy. Warto dodać, że absolwenci AGH stanowią 80% personelu COPA-DATA w Polsce. Natomiast prace magisterskie i doktoranckie oparte na platformie programowej zenon z pewnością staną się źródłem inspiracji dla przyszłych pokoleń inżynierów. „Wierzymy, że realizacja naszych wspólnych zamierzeń oraz celów przyczyni się do edukacji i rozwoju nowego pokolenia inżynierów oraz systemu zenon Energy Edition.”- powiedział podczas podpisania Umowy o Partnerstwie Tomasz Papaj – dyrektor sprzedaży w COPA-DATA Polska Sp. z o.o. Natomiast dr hab. inż., prof. AGH - Andrzej Bień, dodaje: "Współpraca z COPA-DATA oraz funkcjonalność oprogramowania zenon, pozwoli naszym studentom oraz pracownikom zapoznać się z funkcjonalnym komercyjnym systemem oraz nabyć nowe praktyczne kompetencje. Decyzja o przystąpieniu do programu Community Partner to wspólne działanie dla potrzeb innowacyjnych rozwiązań i nauczanie w oparciu o najlepsze rozwiązania firmy COPA-DATA."

Informacje o COPA-DATA

Firma COPA-DATA to producent platformy programowej zenon® wykorzystywanej w branży produkcyjnej i energetycznej. Platforma zapewnia automatyzację procesu nadzoru, monitorowanie i optymalizację maszyn, urządzeń i zasilania. Założona przez Thomasa Punzenbergera w 1987 r. spółka, z siedzibą w Salzburgu w Austrii jest niezależną, rodzinną firmą zatrudniającą około 260 pracowników na całym świecie. Dystrybucja oprogramowania w skali międzynarodowej jest możliwa dzięki jedenastu biurom firmy oraz wielu dystrybutorom. Dodatkowo ponad 240 certyfikowanych firm partnerskich gwarantuje wydajne wdrażanie oprogramowania dla użytkowników końcowych w przemyśle spożywczym, energetycznym, infrastruktury, motoryzacyjnym i farmaceutycznym. W roku 2017 firma COPA-DATA osiągnęła obroty na poziomie 37 mln EUR.

Informacje o platformie zenon

zenon to platforma programowa dla przemysłowej automatyzacji i branży energetycznej. Maszyny i urządzenia są kontrolowane, monitorowane i optymalizowane. Siłą platformy zenon jest otwarta i niezawodna komunikacja w heterogenicznych zakładach produkcyjnych. Otwarte interfejsy oraz ponad 300 natywnych sterowników i protokołów komunikacyjnych obsługujących integrację poziomą i pionową. Takie podejście umożliwia wdrażanie Przemysłowego Internetu Rzeczy oraz rozwiązań Smart Factory. Projekty tworzone z wykorzystaniem platformy zenon są wysoce skalowalne. zenon jest rozwiązaniem ergonomicznym — dla inżynierów i użytkowników końcowych. Środowisko inżynieryjne jest elastyczne i można go używać w szerokiej gamie zastosowań. Zasada „parametryzowania zamiast programowania” pomaga inżynierom w szybkim, bezbłędnym konfigurowaniu projektów. Złożone funkcje w kompleksowych projektach dostępne są od ręki (out-of-the box) co umożliwia szybkie tworzenie intuicyjnych i niezawodnych aplikacji. Użytkownicy korzystając z platformy zenon zwiększają elastyczność i wydajność swojej pracy.

Kontakt prasowy w Polsce

Urszula Bizoń-Żaba
Chief Operating Officer/Dyrektor Operacyjny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

COPA-DATA Polska Sp. z o.o.
Ul. Josepha Conrada 51
PL–31-357 Kraków
Tel.: +48 (12) 290 10 54
www.copadata.com

Jesteś tutaj: O KATEDRZE AKTUALNOŚCI