Wspólne laboratorium TAURONA i AGH w Krakowie

W Centrum Energetyki AGH powstało Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej będące wspólną inicjatywą uczelni oraz TAURON Dystrybucja.

Nowo powstała pracownia to przykład udanej współpracy na linii nauka-przemysł. TAURON wyposażył pracownię w aparaturę pomiarową niezbędną do przeprowadzania badań i certyfikacji analizatorów jakości energii elektrycznej. Prace w laboratorium i realizowane projekty będą koordynowane przez zespół składający się z przedstawicieli AGH i TAURON Dystrybucja.

– Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w których uczestniczy środowisko naukowe i prowadzone są prace badawcze, przynosi korzyści obydwu stronom zaangażowanym w projekt – powiedział podczas otwarcia Laboratorium Robert Zasina Prezes TAURON Dystrybucji – W tym konkretnie przypadku nasza współpraca pozwoli na prowadzenie badań naukowych oraz praktycznych analiz na potrzeby TAURONU i innych podmiotów z branży energetycznej. Uzyskane wyniki pomogą w rozwiązywaniu problemów występujących w sieciach elektroenergetycznych i wpływających na niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej.

Laboratorium pozwoli na powadzenie badań między innymi w obszarze regulacji prawnych dostawy energii, lokalizacji źródeł zaburzeń w systemie elektroenergetycznym, metod poprawy jakości napięć czy certyfikacji rejestratorów wskaźników jakości napięcia. Dla spółki energetycznej badanie parametrów jakości i niezawodności dostawy energii jest szczególnie ważne, ponieważ pozwala na podniesienie standardów usług energetycznych świadczonych na rzecz odbiorców energii.

– Trudno przecenić znaczenie badań nad jakością energii dla budowanej dziś nowej „inteligentnej” energetyki. W otaczającym nas zinformatyzowanym świecie koszty złej jakości są ogromne. Początkiem działań naprawczych jest ocena stanu istniejącego za pomocą specjalistycznego sprzętu – analizatorów jakości. Tym celom ma służyć między innymi uruchomione laboratorium. Oferuje ono możliwość świadczenia specjalistycznych usług na rzecz nie tylko polskiej energetyki – podsumowuje prof. Zbigniew Hanzelka, koordynator nowego laboratorium.

Utworzone laboratorium to jedna z wielu wspólnych inicjatyw firmy TAURON i wyższych uczelni o profilu technicznym. W obszarze dystrybucji już od kilku lat działa Rada Naukowa wspierająca prorozwojowe i innowacyjne projekty spółki, którą tworzą przedstawiciele AGH oraz Politechnik: Śląskiej, Wrocławskiej, Opolskiej, Częstochowskiej i Warszawskiej.

Docelowo laboratorium będzie się zajmowało badaniami i pracami usługowymi w obszarach:

  • certyfikacji przyrządów pomiarowych przeznaczonych do rejestracji wskaźników jakości napięcia,
  • badaniem emisji i odporności urządzeń na wybrane zaburzenia elektromagnetyczne,
  • oceną propagacji oraz metody lokalizacji źródeł i zaburzeń elektromagnetycznych,
  • budową rozproszonych systemów pomiaru parametrów jakościowych, mocy i energii w sieci zasilającej.

Nowe publikacje pracowników Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

Ryszard Klempka, Bogusław Świątek, Aldona Garbacz-Klempka - Programowanie, algorytmy numeryczne i modelowanie w Matlabie

Henryk Krawiec - Odporność układów elektromechanicznych z silnikami prądu przemiennego na zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu

Konkurs na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2016/2017

TAURON Dystrybucja S.A. ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, edycja 2017.

Konkurs jest skierowany do studentów ostatniego roku i absolwentów studiów magisterskich wszystkich polskich publicznych uczelni technicznych.

Tematyka prac konkursu w tym roku jest następująca: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne - rozwój i eksploatacja”

Regulamin konkursu: http://www.tauron-dystrybucja.pl/SiteCollectionDocuments/dla-studentow/Regulamin-konkursu-na-prace-magisterska.pdf

Więcej informacji na stronie: http://www.tauron-dystrybucja.pl/pl/konkurs

Pierwsze w Polsce nowoczesne laboratorium sterowania i automatyki Astraada One na AGH w Krakowie

We współpracy z czołowym dostawcą rozwiązań automatyki dla przemysłu krakowską firmą ASTOR w naszej Katedrze, w ramach Laboratorium Systemów Sterowania Przemysłowego i Automatyki Budynków wiosną 2017 roku powstało Pierwsze w Polsce nowoczesne studenckie laboratorium sterowania i automatyki Astraada One.

Opiekun laboratorium, dr inż. Marcin Jachimski stworzył laboratorium we współpracy ze studentami. Powstało 6 zestawów dydaktycznych, na których studenci uczą się logiki sterowania i wizualizacji procesów. Sterowniki Astraada One, które realizują obydwa te cele, są trzonem technologicznym laboratorium. Sterowniki oraz elementy stanowisk dostarczyła firma ASTOR.

   

Artykuł na stronie firmy ASTOR

Jesteś tutaj: O KATEDRZE AKTUALNOŚCI